نویسنده = خرازیان، عماد الدین
تعداد مقالات: 1
1. ضریب همسنگ سواری اتوبوس‌ها برای رژیم اشباع و فوق اشباع در تقاطع‌های چراغ‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

عماد الدین خرازیان؛ ایمان آقایان؛ عبدالاحد چوپانی؛ عباس محمدی