نویسنده = ایمان آقایان
بررسی آزمایشگاهی استفاده از پلی اتیلن کراس لینک بازیافتی به عنوان سنگدانه در آسفالت متخلخل

دوره 13، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 1635-1619

10.22119/jte.2020.109518

ایمان آقایان؛ ایمان محمدیان نامقی؛ علیرضا داننده؛ رضا بهزادیان


ضریب همسنگ سواری اتوبوس‌ها برای رژیم اشباع و فوق اشباع در تقاطع‌های چراغ‌دار

دوره 12، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 649-667

10.22119/jte.2021.101475

عماد الدین خرازیان؛ ایمان آقایان؛ عبدالاحد چوپانی؛ عباس محمدی


تحلیل و مدلسازی زمان تأخیر در میدان‌های توربو و مدرن

دوره 11، شماره 3، فروردین 1399، صفحه 757-771

10.22119/jte.2020.79660

الهام سادات رضویان؛ ایمان آقایان؛ فرهاد حدادی