نویسنده = مسیبی، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیرنیروی حرارتی ریل دررفتاردینامیکی خط تحت اثربارمتحرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

امیرحسام تقی پور؛ جبار علی ذاکری؛ سید علی مسیبی