نویسنده = کاشانی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از الگوریتم اتوماتای سلولی فازی نامنظم جهت رتبه‌بندی ایمنی جاده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

مصطفی کاشانی؛ سعید گرگین؛ سیدوهاب شجاع الدینی