نویسنده = مهماندار، محمد رضا
تعداد مقالات: 2
1. طراحی سیستم خودکار سبقت خودرو با استفاده از کنترل غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1397

احسان خلیلی؛ محمد رضا مهماندار؛ محمد آریانا؛ توفیق مبادری


2. ارزیابی مولفه های موثر بر ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک وکاهش تلفات با موتورسیکلت

دوره 11، شماره 3، بهار 1399، صفحه 649-663

10.22119/jte.2020.80147

محمد رضا مهماندار؛ محمد آریانا؛ توفیق مبادری؛ احسان خلیلی