نویسنده = نوبخت دودران، شمس
تعداد مقالات: 1
1. اصلاح خصوصیات دمای میانی و پایین قیر با پلیمر پلی بوتادین رابر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

محمود رضا کی منش؛ محمد وریا خورده بینان؛ شمس نوبخت دودران