نویسنده = بیات، حسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خصوصیات بتن آسفالتی حاوی آسفالت بازیافتی و روغن موتور ضایعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398

حسن طاهرخانی؛ فرید نوریان؛ حسین بیات


2. بررسی حساسیت رطوبتی و پیر شدگی بلند مدت بتن آسفالتی حاوی لاستیک ضایعاتی

دوره 11، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 891-912

10.22119/jte.2020.79640

حسن طاهرخانی؛ حسین بیات؛ حمید رضا اکبری