نویسنده = مهدی فلاح تفتی
بررسی تاثیر شمارشگر های معکوس بر ایمنی و کارائی ترافیک در تقاطعات چراغ دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مهدی فلاح تفتی؛ الهام احمدی


بررسی تاثیر شمارشگر های معکوس بر ایمنی و کارآیی ترافیک در تقاطعات چراغ‌دار

دوره 9، شماره 1، مهر 1396، صفحه 51-72

مهدی فلاح تفتی؛ الهام احمدی سیروئیه