نویسنده = نیسانی سامانی، نجمه
تعداد مقالات: 2
1. ارائه یک چهارچوب انعطاف پذیر به منظور مدلسازی روابط مکانی در سیستم های حمل و نقل کاربر محور با استفاده از حساب تکه های متصل سفارشی شده فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

نجمه نیسانی سامانی؛ رضا آقا طاهر


2. توسعه یک مدل مسیریابی برای مدیریت مناسب ناوگان جمع آوری پسماند جامد شهری مبتنی بر Web-based GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1399

کیوان باقری؛ نجمه نیسانی سامانی؛ آرا تومانیان؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ لیلا حاجی بابایی