نویسنده = غلامعلی شفابخش
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوامی روسازی بتن ژئوپلیمری حاوی خاکستربادی و دوده سیلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

غلامعلی شفابخش؛ ابوالفضل محمدی جانکی


2. ارزیابی تاثیر حرکت گروهی عابران در سرویس‌دهی پیاده‌رو‌های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مهدی محمدی؛ غلامعلی شفابخش


3. مدل پراکنش آلاینده‌ها با ترکیب منابع انتشار حمل و نقلی با استفاده از مدل IVE-ADMS برای راه‌ها و پایانه‌ها و مدل ICAO-ADMS برای فرودگاه‌ها – مطالعه موردی: کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

سیدعلی تقی زاده؛ غلامعلی شفابخش؛ محمود احمدی نژاد


4. بررسی پتانسیل شیارشدگی و مدول برجهندگی مخلوط آسفالت لاستیکی حاوی الیاف پارافیبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22119/jte.2020.197876.2379

غلامعلی شفابخش؛ سعید اسدی؛ ابوالفضل محمدی جانکی


6. ارائه مدل انتخاب وسیله‌نقلیه دسترسی زمینی به فرودگاه، مطالعه موردی: فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد

دوره 10، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 19-29

ابوالفضل خسروی خلیران؛ غلامعلی شفابخش؛ سیدعلی تقی زاده


7. ارزیابی تاثیر حرکت گروهی عابران در سرویس‌دهی پیاده‌رو‌های شهری

دوره 8، شماره 3، بهار 1396، صفحه 433-423

مهدی محمدی؛ غلامعلی شفابخش