نویسنده = چوپانی، عبدالاحد
تعداد مقالات: 3
1. ضریب همسنگ سواری اتوبوس‌ها برای رژیم اشباع و فوق اشباع در تقاطع‌های چراغ‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

عماد الدین خرازیان؛ ایمان آقایان؛ عبدالاحد چوپانی؛ عباس محمدی


2. سنجش عدم‌قطعیت تقاضای سفر با ‌شبیه‌سازی مونت‌کارلو و بررسی تاثیر مولدهای تصادفی‌گون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22119/jte.2021.233957.2461

رضا جهانشاهی؛ ایمان آقایان؛ عبدالاحد چوپانی