نویسنده = امین‌زاده گوهرریزی، بابک
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی یکپارچه تخصیص تراکم و کاربری زمین و طراحی شبکه حمل‌ونقل عمومی- موردپژوهی: منطقه 22 تهران

دوره 11، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 181-199

بهرام امین‌زاده گوهرریزی؛ آرمین جبارزاده؛ سعید رستگار؛ مهرداد رحمانی؛ بابک امین‌زاده گوهرریزی