نویسنده = بابازاده، عارف
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از مدل مدافع-مهاجم برای تحلیل آسیبپذیری شبکه حمل و نقل همگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

عارف بابازاده؛ نوید خادمی؛ عباس بابا زاده