نویسنده = میرابی مقدم، محمدحسن
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده‌ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

محمدمهدی خبیری؛ مرتضی ذات اکرم؛ محمدحسن میرابی مقدم


2. بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده‌ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی

دوره 8، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 589-602

مرتضی ذات اکرم؛ محمدمهدی خبیری؛ محمدحسن میرابی مقدم


3. بررسی آزمایشگاهی تأثیر دما بر مقاومت لغزندگی انواع مخلوطهای آسفالتی

دوره 6، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 703-716

محمد حسن میرابی مقدم؛ علی اکبری