نویسنده = شیرگیر، بهروز
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی نانوسیلیس بر مقاومت سایشی بتن نفوذپذیر در روسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

بهروز شیرگیر؛ وحید شیرگیر


3. بررسی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی نانوسیلیس بر مقاومت سایشی بتن نفوذپذیر در روسازی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 291-302

بهروز شیرگیر؛ هادی علیزاده گودرزی؛ وحید شیرگیر