نویسنده = جبالبارزی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر مشخصات هندسی و مکانیکی لایه‌ها بر عمر خستگی روکش آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

حسن زیاری؛ برات مجردی؛ محمدرضا محمد علیها؛ مجید جبالبارزی