نویسنده = کی منش، محمود رضا
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل و ارزیابی اثر طول تماس سنگدانه ها بر پتانسیل شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی گرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

محمود رضا کی منش؛ علی نصراله تبار؛ الناز ارقند


2. ارزیابی رفتار رانندگان در تونل‌های دو طرفه برون شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

آرش جهانتابی؛ محمود رضا کی منش؛ سید علی رضویان امرئی


3. اصلاح خصوصیات دمای میانی و پایین قیر با پلیمر پلی بوتادین رابر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

محمود رضا کی منش؛ محمد وریا خورده بینان؛ شمس نوبخت دودران


4. تحلیل و ارزیابی تأثیر خشم راننده بر شدت تصادفات

دوره 11، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 331-354

10.22119/jte.2019.63219

محمود رضا کی منش؛ علی نصراله تبار آهنگر؛ الناز ارقند


5. ارزیابی خواص مقاومتی و حساسیت رطوبتی مخلوط کف قیری اصلاح شده با میکرو آهک و سیمان

دوره 10، شماره 3، بهار 1398، صفحه 657-676

مهرداد میرشکایان بابکی؛ محمود رضا کی منش؛ آیت سلطانی منش؛ غلام رضا توکلی