نویسنده = نصراله تبار آهنگر، علی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و ارزیابی اثر طول تماس سنگدانه ها بر پتانسیل شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی گرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

محمود رضا کی منش؛ علی نصراله تبار؛ الناز ارقند


2. تحلیل و ارزیابی تأثیر خشم راننده بر شدت تصادفات

دوره 11، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 331-354

10.22119/jte.2019.63219

محمود رضا کی منش؛ علی نصراله تبار آهنگر؛ الناز ارقند