نویسنده = بروجردیان، امین میرزا
تعداد مقالات: 4
1. ارایه شاخص و مدل کمی نوین برای ارزیابی درک خطر راننده جهت بکارگیری در آزمون دریافت گواهینامه رانندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

مرتضی اسدامرجی؛ محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان؛ طیبه فردوسی؛ سینا شیخ الاسلامی


2. مدل تشخیص خطر راننده بر مبنای تحرک و سرعت حرکت عوامل خطر در عرض جاده

دوره 10، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 941-959

مرتضی اسدامرجی؛ محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان؛ طیبه فردوسی


4. استفاده از مدل‌‌های اقتصاد‌‌سنجی فضایی در پیش‌بینی نرخ تصادفات راه

دوره 6، شماره 3، بهار 1394، صفحه 383-396

امین میرزا بروجردیان؛ محمود صفار زاده؛ علی قاسم زاده خشکرودی