نویسنده = چاوشیان نائینی، سید فرهاد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی حاوی ایوانیک و زایکوترم

دوره 9، ویژه نامه روسازی، زمستان 1396، صفحه 27-42

محمود عامری؛ مصطفی وامق؛ ایمان امیری؛ سید فرهاد چاوشیان نائینی


2. بررسی و مقایسه اثر آمیخته SBR\PS و SBS بر خستگی مخلوطهای آسفالتی

دوره 9، ویژه نامه روسازی، زمستان 1396، صفحه 105-119

سید فرهاد چاوشیان نائینی؛ محمود عامری