نویسنده = شتاب بوشهری، سید نادر
تعداد مقالات: 5
1. انتخاب پروژه های خیابانی جهت تعریض در شبکه شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

نسرین شاه حیدری؛ سید نادر شتاب بوشهری


2. یکطرفه کردن مجموعه‌ای از خیابان‌های شبکه حمل و نقل شهری با هدف کاهش ترافیک یک منطقه خاص

دوره 10، شماره 3، بهار 1398، صفحه 617-636

هادی کریمی؛ نرگس رفیعی فروشانی؛ سید محمد رضا حسینی نسب؛ سید نادر شتاب بوشهری


3. انتخاب پروژه های خیابانی جهت تعریض در شبکه شهری

دوره 9، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 73-90

نسرین شاه حیدری؛ سید نادر شتاب بوشهری


5. انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل با توجه به عدالت فضایی (مطالعه موردی: شبکه حمل و نقل شهر اصفهان)

دوره 6، شماره 3، بهار 1394، صفحه 445-462

سید نادر شتاب بوشهری؛ سید محمدرضا حسینی نسب؛ آرزو کاظمی