نویسنده = جیلانچی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. اثر سیمان در کاهش حساسیت مخلوط-های آسفالتی گرم به رطوبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

محمد رضا الیاسی؛ علیرضا باقریه؛ مسعود جیلانچی