نویسنده = حسن زیاری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر مشخصات هندسی و مکانیکی لایه‌ها بر عمر خستگی روکش آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

حسن زیاری؛ برات مجردی؛ محمدرضا محمد علیها؛ مجید جبالبارزی


2. ارزیابی تاثیر نوع سنگدانه، دانه بندی و رزین بر عملکرد لغزشی و سایشی روسازیِ با اصطکاک بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

حسن دیواندری؛ حسن زیاری؛ محمد حسین ابراهیمی


3. بررسی عملکرد مخلوط آسفالت بازیافتی اصلاح شده با جوانساز و الیاف

دوره 12، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 85-100

10.22119/jte.2020.88172

حسن زیاری؛ علی منیری؛ حسن دیواندری