نویسنده = ندیمی، نوید
تعداد مقالات: 4
1. مدل‌سازی عوامل مؤثر بر رفتار تهاجمی رانندگان تاکسی با استفاده از رگرسیون لجستیک-مطالعه موردی کلان‌شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

حمید بهبهانی؛ نوید ندیمی؛ امیرحسین ارجمند؛ بهنام عبدی


3. ارائه مدل صف برای ارزیابی تأثیر تغییر ظرفیت بر تأخیر وسایل‌نقلیه در آزادراه

دوره 11، شماره 3، بهار 1399، صفحه 719-735

10.22119/jte.2020.88162

سید صابر ناصر علوی؛ نوید ندیمی؛ محسن نخعی


4. ارائه مدل تعیین روش و اولویت نگهداری روسازی‎های آسفالتی با استفاده از سیستم استنتاج فازی- مطالعه موردی استان فارس

دوره 10، شماره 3، بهار 1398، صفحه 459-481

نوید ندیمی؛ حمیدرضا شهبازی؛ آرش غیبی؛ امیرحسین زارع میرحسینی