نویسنده = صندیدزاده، محمد علی
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل قابلیت اطمینان برد کنترل‌کننده‌ی سیگنال در سیستم علائم راه آهن با استفاده از روش بلاک دیاگرام و افزونگی سخت افزاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

علیرضا توبکی؛ محمدعلی صندیدزاده


2. تاثیر بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در بهینه‌سازی انرژی قطار با در نظر گرفتن شیب و فراز خط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

محمدعلی صندیدزاده؛ عیسی جعفری نیارکی؛ فرزاد سلیمانی


3. سیستم تشخیص و ایزولاسیون عیب مدار راه TI21-M با استفاده از شبکه های پتری

دوره 12، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 213-240

10.22119/jte.2020.89892

الهه نوری؛ محمدعلی صندیدزاده؛ بهمن قربانی واقعی


4. طراحی باند امپدانس برای مدارهای راه فرکانس صوتی در خطوط ریلی

دوره 10، شماره 3، بهار 1398، صفحه 583-601

منیره منشی زاده؛ محمدعلی صندیدزاده


5. بررسی سطوح تمامیت ایمنی با استفاده از درخت خطای فازی (مطالعه موردی در صنعت ریلی)

دوره 8، شماره 3، بهار 1396، صفحه 371-387

هستی جعفری؛ محمدعلی صندیدزاده؛ کیوان قصیری؛ امیر قوی بازو


6. طراحی شبیه‌ساز سیستم اینترلاکینگ راه‌آهن بر اساس دینامیک رویداد محور در نرمافزار MATLAB

دوره 7، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 315-338

بیژن معاونی؛ محمد علی صندیدزاده؛ حمید رضا کشاورز