نویسنده = میربها، بابک
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل پیش بینی شدت تصادفات عابران پیاده در راه های برون شهری

دوره 6، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 581-592

سینا صاحبی؛ بابک میربها؛ علیرضا ماهپور؛ محمدحسین نوروزعلیایی


2. ارائه مدل پیش بینی شدت تصادفات عابران پیاده در راه های برون شهری

دوره 6، شماره 3، بهار 1394، صفحه 581-592

سینا صاحبی؛ بابک میربها؛ علیرضا ماهپور؛ محمدحسین نوروزعلیایی