نویسنده = قطره سامانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 4
1. مسیریابی دوره‌ای استوار وسایل نقلیه در مراقبت بهداشت خانگی بیماران دیالیز صفاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

سید مهدی حسینی مطلق؛ مونا عیسی بخش؛ محمدرضا قطره سامانی


3. مسیریابی دوره‌ای استوار وسایل نقلیه در مراقبت بهداشت خانگی بیماران دیالیز صفاقی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 231-252

مونا عیسی‌بخش؛ سید مهدی حسینی مطلق؛ محمدرضا قطره سامانی