نویسنده = رحیم علی عباسپور
تعداد مقالات: 4
1. بکارگیری الگوریتمهای تطبیق نقشه به‌منظور استخراج اطلاعات ترافیکی از خطوط سیر حاصل از GPS با نرخ نمونه‌برداری پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

وحید شکری؛ رحیم علی عباسپور


2. ارزیابی تحلیلی روش‌های محاسبه صحت اطلاعات مکانی داوطلبانه برای شبکه معابر درون شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

مسعود یزدان نیک؛ رحیم علی عباس پور؛ علیرضا چهرقان


3. ارزیابی شباهت هندسی داده های مکانی داوطلبانه در شبکه معابر درون شهری

دوره 10، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 357-370

علیرضا چهرقان؛ رحیم علی عباس پور


4. امدادرسانی زمان‌مند بر اساس جستجوی فراکتال

دوره 9، شماره 3، بهار 1397، صفحه 393-411

علی اصغر حیدری؛ رحیم علی عباسپور